Cursos Online 2023

Rematou o prazo de matrícula

Os cursos darán comezo o 2 de outubro.


    Cursos dispoñíbeis

    O Curso de Formación de Responsables de Sociedades de Caza, ten por obxecto formar ás persoas responsables destas entidades na xestión interna e administrativa dunha sociedade de caza. 

    O curso de enfermidades da fauna cinexética, saúde alimentaria e xestión de resíduos ten por obxecto formar ás persoas cazadoras e non cazadoras nas eido das enfermidades que pode ter a fauna cinexética, as precaucións a tomar na súa manipulación e como xestionar os resíduos da mesma.

    O curso de prevención da sinistralidade e seguridade na práctica cinexética  ten por obxecto formar á persoas responsables de cazaría e ás persoas cazadoras en xeral na prevención e seguridade durante a práctica da caza, así como instruílas nos primeiros auxilios para que, de darse o caso, poidan auxiliar a outras persoas, cazadoras ou non, enfermas ou lesionadas.