cursoscaza2022cartel.jpg

Cursos Online 2022


Cartel
Programa


Rematado o prazo de matrícula

Os cursos estarán dispoñibles no campus virtual da FGC desde o día 3 ata o día 28 de outubro (a proba de avaliación realizarase entre o 24 e o 28 de outubro).     Cursos dispoñíbeis

    O Curso de Formación de Responsables de Sociedades de Caza, ten por obxecto formar aos responsables destas entidades na xestión interna e administrativa dunha sociedade de caza. 

    O curso de prevención da sinistralidade e seguridade na práctica cinexética  ten por obxecto formar aos responsables de cazaría e aos cazadores en xeral na prevención e seguridade durante a práctica da caza, así como instruílos nos primeiros auxilios para que, de darse o caso, poidan auxiliar a un compañeiro ou a outro cazador enfermo ou lesionado.