LOGOCAZA

                                       

A plataforma online da Escola de Caza da Federación Galega de Caza (FGC) pretende servir como campus formativo asequible, para achegar a formación a cazadores, sociedades, deportistas, xuíces, etc., a todos os recunchos de Galicia.  

Con esta iniciativa a FGC pretende que nin a falta de tempo nin a distancia sexan un obstáculo para que as persoas interesadas en adquirir novos coñecementos poidan facelo sen horarios, sen desprazamentos, confortablemente desde calquera lugar con acceso a internet. 

A plataforma arrancou coa 1ª edición do Curso sobre a “Xestión interna e administrativa dunha entidade asociativa”, dirixida principalmente aos xestores das sociedades de caza, pero tamén a aqueloutras persoas interesadas en formarse neste campo. Para a xestión deste tipo de entidades é fundamental dispor duns mínimos coñecementos toda vez que estas asociacións están a xestionar e administrar recursos alleos, polo que a prudencia e as boas prácticas deben ser o eixe fundamental no goberno destas entidades. 

Paulatinamente a FGC pretende ir introducindo novos cursos de formación de cazadores, xuíces, deportistas, etc. 

  Cursos dispoñíbeis

  CURSO DE FORMACIÓN DOS RESPONSABLES DAS SOCIEDADES DE CAZA  1ª edición 

  “Xestión interna e administrativa dunha sociedade de caza”  

  Curso gratuíto, previa inscrición, enviando o boletín de matrícula ao correo electrónico escola@federaciongalegadecaza.com, antes do 30 de outubro de 2018. 

  Duración do Curso, Os alumnos disporán dun mes para a realización do curso, non obstante se por calquera circunstancia o alumno non puidera rematalo poderá repetilo previa reinscrición enviando novamente o boletín de matrícula. A partir da 2ª convocatoria o sistema rexeitará automaticamente a inscrición daquelas persoas matriculadas en dúas convocatorias anteriores, pero o alumno poderá consultar coa FGC os criterios de acceso a unha 3ª convocatoria de gracia. 

  Destinatarios: Representantes de entidades federadas, directivos de sociedades de caza, administrativos e cazadores. 

  Obxectivos do Curso: O Curso de Formación de Responsables de Sociedades de Caza, ten por obxecto formar aos responsables destas entidades na xestión interna e administrativa dunha sociedade de caza. 

  Criterios de avaliación: Os alumnos deberán responder a un cuestionario tipo test de 50 preguntas. Considerarase aptos a aqueles alumnos que respondan correctamente alomenos ao 60% das preguntas. 

  Se tes calquera dúbida podes contactar coa Escola de Caza a través do correo electrónico escola@federaciongalegadecaza.com, ou chamando aos teléfonos 981-562777 ou 679 326 341.

  DOCUMENTO CO PROGRAMA DO CURSO.pdfDOCUMENTO CO PROGRAMA DO CURSO.pdfDOCUMENTO COA ESTRUCTURA DO CURSO.pdfDOCUMENTO COA ESTRUCTURA DO CURSO.pdfDOCUMENTO COA INFORMACIÓN DOCURSO.pdfDOCUMENTO COA INFORMACIÓN DOCURSO.pdfDOCUMENTO COA INTRODUCCION DO CURSO.pdfDOCUMENTO COA INTRODUCCION DO CURSO.pdfDOCUMENTO PARA A MATRICULA DO CURSO.pdfDOCUMENTO PARA A MATRICULA DO CURSO.pdf